Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

АНАЛІЗ – Analysis – Анализ

Певний етап оцінювання, що полягає в інтерпретації й зіставленні даних з використанням відповідних технік. Аналіз являє собою процес розкладання цілого на частини з метою дослідження причин результатів, що спостерігаються.

АНАЛІЗ ВИТРАТ-КОРИСНОСТІ – Cost-benefit analysis – Анализ затраты-выгоды

Порівняння вигід, отриманих завдяки впровадженню політики/ програми/ проекту, з ресурсами, що були використані для їх досягнення. Особливістю аналізу витрат-корисності є те, що задіяні ресурси та отримані вигоди представлені в грошових одиницях. Прикладом такого аналізу може бути порівняння коштів, задіяних у проекті з профілактики певного захворювання, з економією, яку в майбутньому можна буде отримати за рахунок зниження захворюваності.

АНАЛІЗ ВИТРАТ-РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ – Сost-effectiveness analysis – Анализ затрат-результативности

Аналіз результативності витрат порівнює співвідношення витрат політики/ програми/ проекту та досягнутих цілей між різними програмами або різними видами заходів. Його відмінністю від аналізу витрат-корисності є те, що результати розраховуються не в грошовому еквіваленті, а за допомогою інших одиниць, наприклад, кількості врятованих життів або випадків попереджених захворювань.

Аналіз результативності витрат є допоміжним інструментом в процесі прийняття рішень. Він визначає найбільш економічно ефективний спосіб досягнення зазначених цілей. У процесі оцінювання цей інструмент може бути застосований для обговорення економічної ефективності політики/ програми/ проекту. Він дає змогу порівняти політики, програми і проекти, а також представити та визначити найбільш вигідну альтернативу для досягнення результату за оптимальної вартості.

АНАЛІЗ РИЗИКІВ – Risk Analysis – Анализ рисков

Теоретичні дослідження і практична діяльність, направлені на виявлення чинників, що мають або можуть мати вплив на успішне досягнення поставлених мети і завдань політики/ програми/ проекту. Передбачає визначення потенційних небажаних і негативних наслідків в рамках заходів реалізації політики/ програми/ проекту, а також визначення рівня ймовірності впливу визначених ризиків, визначення розміру шкоди, а також зміни ризиків у часі і наявності та сили взаємозв’язків між ними. Аналіз ризиків визначає, наскільки ефективними будуть подальші рішення і чи зможе суб’єкт у достатній мірі захиститися від ризиків, що йому загрожують.

АТРИБУЦІЯ - Attribution – Атрибуция

Визначення достовірності, причин поведінки або подій. Теорія атрибуції — це вчення про різні моделі, які намагаються пояснити ці процеси.

АУДИТ – Audit – Аудит

Сукупність заходів, вжитих з метою визначення, чи відповідає діяльність та організаційні процедури попередньо визначеним вимогам, процедурам та правилам. Аудит допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінювання і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та процесів управління політики/ програми/ проекту. Внутрішній аудит проводить підрозділ, який звітує керівництву, в той час як зовнішній аудит здійснює незалежна організація.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.