Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ФАСИЛІТАТОР – Facilitator – Фасилитатор

Особа, що допомагає членам групи результативно та ефективно провести зустріч/ консультацію без нав’язування окремої думки чи рішення.

ФАХІВЕЦЬ З ОЦІНЮВАННЯ – Evaluator – Специалист по оценке

Особа, що спеціалізується на оцінюванні та в своїй діяльності керується стандартами оцінювання. В залежності від типу оцінювання, фахівці з оцінювання можуть бути внутрішніми (тобто працювати в команді, що відповідає за реалізацію політики/ програми/ проекту), або зовнішніми (тобто бути незалежними від донора, або організації-виконавця політики/ програми/ проекту). Окремо виділяють фахівців з оцінювання, що беруть участь у партисипативному оцінювання; їх роль у проведенні оцінювання полягає здебільшого у фасилітації оцінювання, а не його безпосередньому проведенні.

ФОКУС-ГРУПА – Focus Group – Фокус-группа

Метод збирання даних, що базується на груповому обговоренні та дискусії, що виникає між учасниками дослідження з приводу теми, яку вивчають, та проводиться за заздалегідь визначеним сценарієм. Метод фокус-груп дає можливість фахівцям з оцінювання отримати якісну, а не кількісну інформацію, вивчити сприйняття, думки, отримати можливі рекомендації щодо подальших дій.

ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ – Formative evaluation – Формирующая оценка

Різновид оцінювання, в рамках якого досліджується процес реалізації політики/ програми/ проекту. Основним завданням при проведенні формуючого оцінювання є пошук способу вдосконалення політики/ програми/ проекту, визначення змін, які потрібно внести в його дизайн.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.