Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ – Quasi-experimental design – Квазиэкспериментальный дизайн исследования

Модель дослідження, заснована на порівнянні декількох подібних (але не тотожних) груп, при цьому одна група знаходиться під впливом політики/ програми/ проекту (група впливу), а інша – ні (порівняльна група). Відмінності цих груп показують результативність та вплив політики/ програми/ проекту. Квазіекспериментальний дизайн є подібним до експериментального дизайну, проте вважається не таким надійним методом дослідження, оскільки набір до групи впливу та порівняльної групи проводитися не випадковим чином перед початком виконання політики/ програми/ проекту (як при використанні експериментальної моделі), а шляхом підбору об’єктів (людей, організацій, регіонів), що за своїми характеристиками є подібними до групи впливу. Як і при використанні експериментального дизайну, найбільш повні дані можуть бути отримані при проведенні дослідження обох груп до та після впливу політики/ програми/ проекту.

КІЛЬКІСНІ ДАНІ – Quantitative Data – Количественный данные

Дані, виражені в числових показниках та отримані в результатів застосування кількісних методів (опитувань, клінічних тестів, статистичної інформації). Перевагами кількісних даних є їх репрезентативність для досліджуваних груп (може бути досягнутою тільки за допомогою правильного дизайну вибірки дослідження), можливість статистичного аналізу даних та використання їх в якості доказової бази.

Якісні та кількісні дані мають свої переваги та недоліки, доцільність їх застосування залежить від мети, яку ставить перед собою дослідник. Застосування якісних методів в оцінюванні може служити для дослідження досвіду, умов роботи, сприймання, мотивації та поведінки людей щодо політики/ програми/ проекту, визначення незапланованих наслідків та непередбачених процесів тощо. Практичною метою застосування якісних методів є отримання більш ілюстративних даних, а також отримання даних для формуючих оцінювань завдяки можливостям більш глибокого дослідження процесу імплементації політики/ програми/ проекту та складнощів, що виникають.

В оцінюванні, як і в соціальних науках, мала місце дискусія з приводу вибору методологічної парадигми, застосування кількісних і якісних методів. Ця дискусія розпочалася у 1970-х рр., активно проходила у 1980-х та на початку 1990-х. Нині в методології оцінювання пануючою є думка щодо адекватності та доцільності обох стратегій, вибір між якими має бути зробленим на основі завдань, що стоять перед фахівцем з оцінювання.

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ – Outcome – Конечный результат

Заплановані чи незаплановані зміни, пов’язані прямо чи опосередковано з реалізацією політики/ програми/ проекту, що визначаються по завершенню реалізації політики/ програми/ проекту, або окремого етапу.

Наприклад, до кінцевих результатів можна зарахувати зміни в поведінці або знаннях цільової групи, зменшення рівня захворюваності, покращення умов життя тощо. Кінцеві результати поділяються на заплановані та незаплановані; незаплановані кінцеві результати можуть бути як позитивними, так і негативними.

КОНТАКТНА ОСОБА/ КООРДИНАТОР – Focal point – Контактное лицо/ Координатор

Особа, відповідальна за координацію роботи різних відділів або груп з приводу конкретної теми/ напрямку.

КОНТРОЛЬНА ГРУПА – Control group – Контрольная группа

Група, яке не є об’єктом впливу політики/ програми/ проекту, але має такі ж характеристики, що й група впливу політики/ програми/ проекту, що уможливлює порівняння показників обох груп. На основі цього порівняння роблять висновок про результативність політики/ програми/ проекту. До контрольної групи об’єкти потрапляють шляхом випадкового відбору перед початком виконання політики/ програми/ проекту, при цьому кожен з об’єктів відбору має рівні шанси потрапити як до контрольної, так і до експериментальної груп.

Про контрольну групу доцільно говорити при використанні експериментального дизайну, тоді як при застосуванні квазіекспериментального дизайну використовують поняття порівняльної групи.

КОНТРФАКТИЧНА СИТУАЦІЯ – Counterfactual situation – Контрафактическая ситуация

Гіпотетична ситуація, в якій опинилися б люди, організації чи спільноти, якби не було вжито заходів політики/ програми/ проекту, які є предметом дослідження.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.